۸:۴۲ ق٫ظ|آخرین بروز رسانی : ۲۳ فروردین, ۱۳۹۴ ساعت ۷:۳۴ ب٫ظ

جغرافیای مرز

مقدمه

فصل اول : تاریخچه،مفهوم و تعریف سرحد و مرز

انواع مرز

– مرزها از نظر پیدایش و تطبیق آنها با گروههای قومی-زبانی

-مرزهای هوایی

مرزهای دریایی

–آب های داخلی

–دریای سرزمینی

منطقه مجاور یا منطقه نظارت

–منطقه انحصاری اقتصادی

–سکوی ساحلی یا فلات قاره

–آب های آزاد

-معایب و محاسن انواع مرزها

-کارکرد مرز

نقش جداکنندگی

-یکپارچه سازی

-تفاوت سازی

-کشمکش

-ارتباط

-کارکرد دفاعی

-کارکرد سیاسی

-کارکرد اجتماعی

-کارکرد اقتصادی

-کارکرد امنیتی

-اختلافات مرزی

-مراحل مختلف تعیین خط مرزی

-رویکرد جدید جغرافیایی به مرز

-جهانی شدن مرزها

-مرزهای جدید

-کد کشورها

-مرزهای اینترنتی

-کارت های اعتباری

-فیلترها

-مرز و امنیت

-آسیب ها و تهدیدهای مرزی

-منابع و منشا آسیب ها و تهدید های مرزی

-راهبردهای مدیریت و کنترل مرزها

-انتخاب استراتژی

-مدل های مدیریت مرزی

-مدل مدیریتی نظامی- انتظامی

-مدل مدیریتی همه جانبه گرا و ترکیبی

-مفهوم امنیت و امنیت مرزی

-طرح ها و سیاست های مناسب در مورد مهار مطلوب مرزها

-دیپلماسی سیاسی

-استفاده فرصت های اجتماعی

-استفاده از فرصت های اقتصادی

تبلیغات

نیازمندی ها

جدیدترین اخبار